Nie możesz się zalogować?

Nie pamiętam LOGINU

Login to adres email lub dowolna nazwa stworzona przez Ciebie podczas rejestracji. Jeżeli nie możesz go sobie przypomnieć - wyślemy go na podany podczas rejestracji numer telefonu

  • Imię

  • Nazwisko

  • Nr telefonu

  • Data urodzenia
Nie pamiętam HASŁA

Hasło - składa się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej: jednej cyfry oraz jednej małej i jednej wielkiej litery. Jeśli nie możesz go sobie przypomnieć - podaj swój login i ustaw je na nowo. Link resetujący hasło zostanie wysłany na podany przy rejestracji mail lub tymczasowe hasło przyjdzie na podany przy rejestracji numer telefonu

  • Login Pacjenta

W razie problemów zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 33 22 888
Getrust